TH | EN | JP

Paper Pallet

พาเลทกระดาษจาก Friendly Paper Pallet ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง ด้วยวัสดุที่มีความทนทาน ยืดหยุ่นสูง รับน้ำหนักได้มาก สามารถใช้แทนพาเลทไม้และพลาสติกแบบเดิมได้ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกรูปแบบ เราจึงออกแบบพัฒนาโมเดลหลักทั้ง 4 รูปแบบให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
** สำหรับการใช้งานในห้องแช่แข็ง สามารถเคลือบสารกันซึม เพื่อช่วยยืดระยะเวลาการซึมของน้ำได้